KOŁO TANECZNE

„Kółko taneczne – drzwiami do wyrażanie własnej osobowości w sposób twórczy” – plan pracy kółka tanecznego

 

 

 Plan pracy z zespołem.

Aktywność ruchowa jest najbardziej powszechną formą ekspresji dziecka. Stanowi jedną z form wypowiadania się i porozumiewania. Zajęcia taneczne stwarzają uczniom możliwość swobodnej realizacji, odprężenia, motywują do podejmowania nowych działań oraz rozwijają wyobraźnię i zainteresowania.

 

Zajęcia odbywają się dwa razy  w tygodniu, po 45 minut.

Uczestniczą w nich uczennice klas IV - VI

 

 

  Cel działania.

 

 • Głównym celem jest przygotowanie różnorodnych układów tanecznych, które będą prezentowane nie tylko na terenie szkoły ale też przed szerszą społecznością podczas imprez szkolnych i lokalnych.

 

 • Kształtowanie i wpływanie na rozwój uzdolnień tanecznych, zajęcia mają rozwijać zamiłowania ruchowe i przyczyniać się do wyrażania własnej osobowości w twórczy sposób,
 • Kształtowanie umiejętności percepcji muzyki i przetwarzanie jej na odpowiedni ruch,
 • Doskonalenie płynności ruchów,
 • Poznanie kroków tańców młodzieżowych,
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania kroków tańców młodzieżowych w układach tanecznych,
 • Nauka układów ruchowych o charakterze tanecznym,
 • Zaspokojenie potrzeby aktywności,
 • Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych w grupie,
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie,
 • Rozwijanie zainteresowań tanecznych,
 • Wdrażanie do samokontroli.

 

 

Treści kształcenia:

 

Kształcenie cech motorycznych:

 

 1. Różne formy aktywności ruchowej stymulujące funkcjonowanie układu krążenia i oddychania,
 2. Ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach oraz wzmacniające układ kostno – stawowo – więzadłowy,
 3. Ćwiczenia wzmacniające różne grupy mięśniowe mające na celu zapobieganie powstawaniu wad postawy oraz kompensujące niedostatek ruchu,
 4. Ćwiczenia kształtujące koordynację słuchowo – ruchową: podskoki, obroty, biegi w rytmie muzyki,
 5. Ćwiczenia skocznościowe – wieloskoki, przeskoki, naskoki, podskoki,
 6. Ćwiczenia wykonywane w dłuższych przedziałach czasowych,
 7. Ćwiczenia przy muzyce, np. step, aerobik,
 8. Elementy gimnastyki artystycznej i akrobatyki (piramidy dwójkowe, trójkowe, wieloosobowe),
 9. Ćwiczenia aktywne (wykorzystanie siły mięśni własnych),
 10. Ćwiczenia pasywne (wykorzystanie siły współćwiczącego),
 11. Stretching,
 12. Calanetics,
 13. Ćwiczenia zwinnościowe – ćwiczenia akrobacyjne,
 14. Kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej, ćwiczenia rytmiczne, tańce, aerobik,
 15. Rozwijanie umiejętności ćwiczenia w różnych płaszczyznach,
 16. Dostosowanie własnych ruchów do ruchów partnera,
 17. Wykonywanie ruchów wg zmiennego rytmu.

 

Kształtowanie umiejętności rekreacyjno – sportowych

 

 • Gimnastyka podstawowa:
  1. Ćwiczenia akrobacyjne,
  2. Przewroty z różnych pozycji wyjściowych,
  3. Stanie na rękach,
  4. Ćwiczenia gibkościowe,
  5. Mostki z leżenia i postawy.

 

 • Rytm, muzyka, taniec:
  1. Aerobik,
  2. Taniec towarzyski,
  3. Tańce ludowe.

 

Przekazywanie wiadomości, bezpieczeństwo na zajęciach.

 

 1. Pomoc i asekuracja w czasie ćwiczeń,
 2. Terminologia dotycząca pozycji wyjściowych i ćwiczeń,
 3. Rozwijanie poczucia piękna, wrażliwości, zainteresowań i zamiłowań ruchowych
 4. Prawidłowy strój do ćwiczeń,
 5. Dostosowanie obciążeń do własnych możliwości, kształtowanie ładnej sylwetki ciała
 6. Znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych podczas wysiłku,
 7. Zasady bezpiecznego wykorzystywania ćwiczeń,
 8. Zasady zachowania na obiektach sportowych,
 9. Umiejętne wykorzystanie czasu wolnego, odprężenia od stresów dnia codziennego
 10. Prawidłowe przygotowanie organizacyjne do wysiłku fizycznego, rola rozgrzewki,
 11. Udzielanie pierwszej pomocy w niektórych urazach.


Grupa taneczna „PULS”

 
 
 

    Grupa taneczna „Puls” powstała we wrześniu 2004 roku jako sekcja Uczniowskiego Klubu Sportowego. Członkami formacji są uczennice klas IV – VI.

Zespół taneczny „Puls” w roku szkolnym 2009/2010 tworzą;

 

 1. Małgorzata Wojcieszak – VI b
 2. Klaudia Bondar – VI b
 3. Agata Siemieniec – VI b
 4. Ilona Borzęcka – VI b
 5. Renata Kozłowska – VI a
 6. Natalia Borzęcka – Vb
 7. Aleksandra Gaweł – Va
 8. Zuzanna Kubicka – Va
 9. Agata Klimek – Va
 10. Julita Sokołowska – IV a
 11. Marta Mącznik – IV a
 12. Kinga Jasińska – IV a

Reklama
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY SPORTOWE
 
"MINI - MUNDIAL" - Turniej piłki nożnej chłopców klasy IV-VI - BUSKO - ZDRÓJ

"Z podwórka na stadion" - Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców klasy IV - eliminacje powiatowe BUSKO-ZDRÓJ

" ZŁOTE TRAMPKI " - Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców WIŚLICA

" Turniej piłki nożnej o Puchar Koziołka Matołka dziewcząt i chłopców 16.06.2014
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (13 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=