HISTORIA

Uczniowski Klub Sportowy – co to jest?

  • Uczniowski Klub Sportowy jest klubem przeznaczonym dla najmłodszych zawodników uprawiających sport.
  • UKS może zajmować się jedną lub kilkoma dyscyplinami sportu.
  • UKS jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia, tworzy się go z myślą o dzieciach i to one są jego głównymi członkami.
  • UKS założyć może 15 dorosłych osób - rodziców, wychowawców, nauczycieli.
  • Opiekę nad UKS sprawują trenerzy lub nauczyciele WF w szkole.
  • Najczęściej Uczniowskie Kluby Sportowe tworzone są przy szkołach i Miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji.
  • Każdy Uczniowski Klub Sportowy może starać się o otrzymanie sprzętu sportowego, który pomoże Wam w uprawianiu danej dyscypliny sportu.
  • Będąc zawodnikiem UKS poznajesz mnóstwo nowych ludzi, zawiązujesz przyjaźnie, uczestniczysz w zawodach sportowych w różnych zakątkach Polski, co pozwala poznać inne regiony kraju.

 

 

 

Historia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podgrodzie” przy Szkole Podstawowej w Wiślicy

 

Uczniowski Klub Sportowy „Podgrodzie” został założony 27.02.2003 roku przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Wiślicy. 22.03.2003 został wystosowany wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, który został pozytywnie zaopiniowany.

Tak więc działalność Klubu mogła się dopiero rozpocząć po uprawomocnieniu się postanowienia organu wpisowego (decyzja z dnia 19.05.2003). Jednak biorąc pod uwagę sytuację, że zbliżał się koniec roku szkolnego 2002/2003 a zadania Klubu miały skupiać głównie uczniów szkoły podstawowej oraz że siedzibą Klubu jest również Szkołą Podstawowa, zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu czynnej działalności dopiero we wrześniu 2003.

Klub zrzesza miłośników sportu – głównie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej.

 

Poprzez działalność Klubu chcemy:

ü  Kształtować nawyki aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego

ü  Zakorzenić w uczniu odpowiedzialność za własne ciało i kondycję fizyczną

ü  Stworzyć warunki do odkrywania i poszukiwania uzdolnień i talentów

ü  Nauczyć się współdziałania w zespole, grupie, akceptować siebie i innych

ü  Promować ideę Uczniowskich Klubów Sportowych,

ü  Doskonalić w wybranych dziedzinach sportowych pozwalając na uprawianie w przyszłości sportu zawodowego

 

 

W Klubie początkowo miał istnieć tylko sekcja piłki nożnej, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci został powołana druga sekcja – tańca nowoczesnego – Zespół Taneczny „Puls”

Reklama
 
NAJBLIŻSZE IMPREZY SPORTOWE
 
"MINI - MUNDIAL" - Turniej piłki nożnej chłopców klasy IV-VI - BUSKO - ZDRÓJ

"Z podwórka na stadion" - Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców klasy IV - eliminacje powiatowe BUSKO-ZDRÓJ

" ZŁOTE TRAMPKI " - Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców WIŚLICA

" Turniej piłki nożnej o Puchar Koziołka Matołka dziewcząt i chłopców 16.06.2014
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (18 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=